Vyrábíme jak jednoduché tak i řemeslnicky náročné konstrukce. Použitý materiál je převážně ze smrkového, borového a modřínového dřeva, které je předsušené na naších hráních. Velký důraz klademe na povrchovou úpravu, kterou provádíme ve třech fázích. Ošetření čelních konců natíráme speciálním plničem. Konstrukce je spojena nerezovými vruty.

Reference