Před započetím a v průběhu restaurovaní zhotovujeme podrobnou foto dokumentaci, která je k dispozici v našem archívu. Odstranění starého nátěru, vyspravení prasklin, dohotovení chybějících částí dveří (lišty, atp.), očištění kovových částí popřípadě výměna. Na závěr povrchová úprava a odborná montáž.

Vše probíhá po konzultaci s restaurátory.

Reference